6.9.08

Children see. Children do.La nostra influència també pot ser positiva.