3.4.10

Dita basca.


La vida és com un arc de St. Martí:
es necessita pluja i sol per veure'n els colors.