21.10.12

Amb aquest temps que fa, la Castenyera l'hem de vestir.